Sunday, July 31, 2011

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านอินเทอร์เน็ต

ศึกษาศัพท์พื้นฐานที่ควรทราบ


เครื่องมือช่วยแปล ขณะต่อเน็ต


Basic English Grammar

ฝึก writing โดย เรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง และ คุยกับหุ่นยนต์

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษผ่านเน็ต


ฝึกอ่าน ไปพร้อม ๆ กับ ฝึกฟัง

database ประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ


ทำ Test เพื่อเตรียมสอบ TICA, TOEFL,TOEIC,ภาษาอังกฤษเข้าปริญญาโท


การเขียน email ภาษาอังกฤษ


การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ


การ present งานเป็นภาษาอังกฤษ


หนังสือราชการภาษาอังกฤษ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประประโยชน์


เกม พัฒนาคำศัพท์


ดิกชันนารี เฉพาะสาขาวิชา


พูดภาษาอังกฤษ ทางโทรศัพท์

รวมเว็บไทย - สอนภาษาอังกฤษ


รวมเว็บฝรั่ง - สอนภาษาอังกฤษ

No comments:

Post a Comment